Federation of the Green Parties of the Americas (Federación de Partidos Verdes de las America)

Federation of the Green Parties of the Americas Annual General Meeting/Asemblea General Annual de la Federación de Partidos Verdes de las Americas

November 28-30, Guadalajara, Mexico/ 28-30 Noviembre, Guadalajra, México

Date: 
Tuesday, November 28, 2017 to Thursday, November 30, 2017